fb cover2

CJENIK USLUGA NH MEDIA ENTERPRISES

Promocija, odnosi s javnošću, media menadžment, održavanje društvenih mreža- mjesečni paket 1 – 7.000,00 kn

Estradni menadžment – cjelokupna usluga – mjesečni paket (PR, marketing, coaching, booking) – 10.000,00 kn

Estradni menadžment – djelomična usluga – mjesečni paket (održavanje društvenih mreža, media menadžment) – 7.000,00 kn

Marketing: kompletna usluga- mjesečni paket (online i offline marketing)-agencijski angažman – 10.000,00 kn

Marketing- djelomična usluga (offline marketing- kontakt sa sponzorima i komunikacijske usluge) – 5.000,00 kn

Izrada i prezentacija marketing strategije – 8.000,00 kn

Izrada i prezentacija PR strategije – 8.000,00 kn

Izrada i održavanje internetskih stranica – 10.000,00 kn

Individualno jednosatno savjetovanje (PR i odnosi s medijima) – 750,00 kn

Organizacija društvenog događaja – 12.000,00 kn

Izrada i održavanje društvenih mreža (facebook, twitter,instagram) – 5.000,00 kn

Predavanje/javna prezentacija – 5.000,00 kn

Usluga vođenja društvenog događaja – do 3 sata – 3.000,00 kn

Usluga vođenja društvenog događaja – do 6 sati – 5.000,00 kn

Promocija, odnosi s javnošću, media menadžment i kompletna marketing usluga uz osobno prisustvo – 15.000,00 kn

Izrada i osmišljavanje logotipa – 4.000,00 kn

Osmišljavanje i izrada personaliziranih give away proizvoda (USB stickovi, naljepnice, reklamni magneti, rokovnici, uredski pribor) – 7.500,00 kn

Osmišljavanje i produkcija video spotova i reklama u trajanju do 4 minute – 8.000,00 kn

Izrada kratkih reklamnih content reklama do 1 minute – 4.000,00 kn

Savjetovanje u kriznom komuniciranju- po satu – 2.000,00 kn

Registracija domene 1G – 1.000,00 kn

Usluga organizacije konferencije za novinare – 10.000,00 kn

Pisanje novinarskog članka/bloga + objava na media kanalima – 2.500,00 kn

Izrada objave za medije od početka – 3.500,00 kn

Adaptacija objave za medije – 1.500,00 kn

Ažuriranje popisa medija i izrada medijske adreme – 3.000,00 kn

Slanje poziva medijima i follow up – 2.000,00 kn

Organizacija i priprema intervjua za medije – 4.000,00 kn

Brifiranje novinara na temu – 5.000,00 kn